Risk & Insurance Managers gaan dagelijks om met risico's

Zij zijn binnen de onderneming, instelling of overheid belast met het vinden van het juiste evenwicht tussen de verschillende mogelijkheden: risico's nemen of risico's mijden, wel of niet verzekeren. Meer lezen? Kijk op onze website www.narim.com.

SESSIES DAG 1

 

Covid-19 (Lammert Kamphuis)
Een sessie over gedragspatronen, rituelen en samenwerkingen tussen mensen. In tijden van crisis verdwijnen soms plotseling veel zekerheden. De wereld schudt op haar grondvesten en je voelt je kwetsbaar.

De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hebben veel invloed gehad op de samenleving, organisaties en teams. Tijdens deze sessie ‘Covid-19’ bespreekt Lammert Kamphuis thema’s als: Hoe blijf je veerkrachtig in een langdurige crisis? Welke invloed hebben de maatregelen op ons gehad, zowel in ons werk als privé? Wat zijn de lessen die we hebben geleerd op het terrein van samenwerking en persoonlijk leiderschap? En vooral hoe kunnen we als organisaties en professionals hierop anticiperen richting de toekomst? Hoe bereiden we ons voor op een eventuele nieuwe crises en hoe kunnen we onze veerkracht als organisatie en team versterken? Een interactieve workshop, waarbij jullie worden uitgedaagd om vanuit de filosofie tot nieuwe perspectieven te komen voor nu en de toekomst!

Robotica (Jarno Duursma)
Tijdens de corona pandemie hebben we het overduidelijk gevoeld: technologie en kunstmatige intelligentie hebben een groeispurt gemaakt en helpen ons als mens verder. Zonder alle digitale middelen en slimme software, cloud diensten en snelle devices kunnen we ons werk bijna niet meer doen. In de sessie Robotica kijkt Jarno Duursma met optimisme en met een kritische blik naar de huidige en toekomstige impact van de digitale technologie. Wat zijn de technologische trends en ontwikkelingen en welke impact hebben deze op bedrijven, mensen en de samenleving? Wat is de impact van kunstmatige intelligentie en wat zijn de positieve en negatieve gevolgen hiervan. Hoe blijven we menselijk in het tijdperk van digitalisering en kunstmatige intelligentie en hoe zie jij de rol van de mens in deze technologische wereld? Maar bovenal; hoe ziet de toekomst eruit met alle technologische ontwikkelingen? En wat moeten we als professional doen om relevant te blijven in de arbeidsmarkt van de toekomst?

Duurzaamheid (Mark Bressers)
Het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 en nu de Europese Green Deal. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van klimaatbeleid in Nederland, Europa en de rest van de wereld. In de sessie Duurzaamheid kijkt Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit, naar welk beleid al wordt uitgevoerd en welke plannen er zijn voor de toekomst. Op welke manier dragen marktinstrumenten bij aan een klimaatneutrale samenleving? Hoe werkt het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS)? Hoe worden schonere biobrandstoffen gestimuleerd? Welke resultaten zijn er al geboekt? Veel bedrijven hebben al te maken met klimaatwetgeving en dat worden er waarschijnlijk nog veel meer. Één ding is duidelijk: om van Nederland en Europa klimaatneutrale samenlevingen te maken zijn nog flinke stappen te zetten en bedrijven spelen daarbij een cruciale rol.