Risk & Insurance Managers gaan dagelijks om met risico's

Zij zijn binnen de onderneming, instelling of overheid belast met het vinden van het juiste evenwicht tussen de verschillende mogelijkheden: risico's nemen of risico's mijden, wel of niet verzekeren. Meer lezen? Kijk op onze website www.narim.com.

HET NARIM CONGRES GAAT DOOR!!

LET OP 1: van iedere bezoeker wordt het coronatoegangsbewijs gescand alvorens hij/zij aan boord van het schip gaat. Dit geldt voor beide dagen, ook als men overnacht aan boord van het ss Rotterdam. Zorgt u ervoor dat u deze bij de hand heeft, in combinatie met uw identiteitsbewijs? Bedankt!

LET OP 2: U KUNT ZICH NOG TOT EN MET WOENSDAG 22 SEPTEMBER REGISTREREN VOOR DEELNAME! Daarna wordt de inschrijving gesloten.

Stap 1 - Persoonlijke gegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Organisatie *
Relatie tot het congres *
Stap 2 - Keuze sessie dag 2

Kies in elke ronde een sessie waar aan u wil deelnemen. Een korte beschrijving van de sessies vindt u onder ‘subsessies’. Let op: het aanbod verschilt per ronde!

Ronde 1 +

Ronde 2 +

Ronde 3 +

Stap 3 - Opslaan en bevestigen

Sessieoverzicht

Ronde 1:
Ronde 2:
Ronde 3:

NARIM handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader daarvan willen we je graag vragen akkoord te gaan met het privacy statement. Je vindt ons privacy statement hier.