Risk & Insurance Managers gaan dagelijks om met risico's

Zij zijn binnen de onderneming, instelling of overheid belast met het vinden van het juiste evenwicht tussen de verschillende mogelijkheden: risico's nemen of risico's mijden, wel of niet verzekeren. Meer lezen? Kijk op onze website www.narim.com.

NARIM UNIVERSITY
NARIM vindt het belangrijk te inspireren en het congres is dé plek waar álle belanghebbende partijen elkaar kunnen vinden. In 2019 wil NARIM zich graag profileren als kennispartner voor de branche. Hiertoe wordt voor één dag de NARIM University opgericht, die de deelnemers een tweetal hoorcolleges en acht verschillende minors biedt. Deze minors worden gebaseerd op de volgende acht thema’s: Aansprakelijkheid, Bouw, Captives, Claims, Cyber, Employee Benefits, Insurance Innovation en Risk Management. Niet geheel toevallig zijn dit ook de acht kenniscentra die binnen NARIM actief zijn.

Het programma
De gasten worden ontvangen in de ruime foyer van het Willem Burger Kwartier van De Doelen in Rotterdam. Daar bestaat tevens de mogelijkheid om een portretfoto te laten maken voor een digitaal jaarboek, zoals veel universiteiten dit kennen. Na de opening van het congres door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en NARIM-voorzitter Adri van der Waart volgt een hoorcollege door Jan van Setten, expert op het gebied van klantgerichtheid en DIM (denken in mogelijkheden).
Na de lunch is het tijd om kennis te vergaren door minors te volgen. In totaal staan er acht verschillende minors op het programma. Deze minors zijn geïnitieerd vanuit de acht bovengenoemde kenniscentra die binnen NARIM actief zijn. De onderwerpen van deze minors zijn in nauwe samenwerking met een aantal van de sponsoren gekozen en uitgewerkt. Iedere deelnemer volgt drie minors (tijdens de registratie melden zij zich aan voor de drie minors die hen het meest interesseren).
Aan het eind van de middag vindt, na de uitreiking van de NARIM Award, het afsluitende hoorcollege plaats, dat wordt gegeven door wetenschapsjournalist Diederik Jekel, die laat zien dat wetenschap niets is om bang voor te zijn. Wetenschap is interessant, noodzakelijk en dichterbij dan ooit!
Tenslotte is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een informeel walking dinner.

Het tijdspad
10.00 - 10.45 uur: ontvangst
10.45 - 12.15 uur: opening & hoorcollege door Jan van Setten
12.15 - 13.30 uur: lunch
13.30 - 14.30 uur: minor ronde 1
14.30 - 15.30 uur: minor ronde 2
15.30 - 16.15 uur: minor ronde 3
16.15 - 16.45 uur: pauze
16.45 - 17.30 uur: afsluitend hoorcollege door Diederik Jekel
17.30 - 18.00 uur: afsluiting & uitreiking NARIM Award
18.00 - 19.30 uur: walking dinner & netwerken
19.30 uur: einde congres