Risk & Insurance Managers gaan dagelijks om met risico's

Zij zijn binnen de onderneming, instelling of overheid belast met het vinden van het juiste evenwicht tussen de verschillende mogelijkheden: risico's nemen of risico's mijden, wel of niet verzekeren. Meer lezen? Kijk op onze website www.narim.com.

HET NARIM CONGRES GAAT DOOR!!

LET OP 1: van iedere bezoeker wordt het coronatoegangsbewijs gescand alvorens hij/zij aan boord van het schip gaat. Dit geldt voor beide dagen, ook als men overnacht aan boord van het ss Rotterdam. Zorgt u ervoor dat u deze bij de hand heeft, in combinatie met uw identiteitsbewijs? Bedankt!

LET OP 2: U KUNT ZICH NOG TOT EN MET WOENSDAG 22 SEPTEMBER REGISTREREN VOOR DEELNAME! Daarna wordt de inschrijving gesloten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NARIM bestaat 25 jaar. Het is hoog tijd om dit te gaan vieren tijdens een speciale jubileumeditie van het NARIM Congres!

NARIM staat inmiddels in de markt bekend als dé facilitator voor de Risk- & Insurance Managementbranche en heeft te maken met vele actuele uitdagingen en roerige wateren. Bijsturen is nodig, voor alle betrokken partijen. Hiertoe is het van belang om te leren van het verleden, maar zeker ook om te focussen op het voortzetten van de koers naar succes!

ALL ON BOARD! – Continue the journey to success

ss Rotterdam

Maandag 27 & dinsdag 28 september 2021

ss Rotterdam
Het ss Rotterdam is het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd als een van de laatste ‘ocean liners’. Op 13 september 1958 werd het ss Rotterdam te water gelaten bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) en op 3 september 1959 kwam zij in de vaart als vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn (HAL). Tot 1997 voer zij voor de HAL, waarna zij als ss Rembrandt tot september 2000 reizen maakte voor Premier Cruises. Het schip behoort tot de meest succesvolle schepen die de wereldzeeën hebben bevaren, mét behoud van haar oorspronkelijke karakter.

Het programma
De gasten worden op feestelijke wijze aan boord ontvangen door captain Maarten Bouwhuis, Adri van der Waart (voorzitter) én het voltallige NARIM-bestuur. In de Queens Lounge ontmoeten zij de andere gasten, die daar ontvangen zijn met koffie, thee en lekkernijen.

De captain en de voorzitter openen het congres, waarna op poëtische wijze en met veel beeldmateriaal wordt teruggekeken op 25 jaar hoogte- en dieptepunten van NARIM. Daarna is het woord aan keynote speaker Marcel Levi, die boeiend vertelt over koers houden in crisissituaties. Als arts in Londen tijdens de corona crisis kan hij als geen ander uit ervaring spreken.

Na de lunch volgen de gasten drie interactieve sessies waarbij wordt stilgestaan bij de ‘lessons learned’ van de afgelopen 25 jaar, waarbij de nadruk ligt op de onderwerpen covid-19, robotica en duurzaamheid. Na een borrel op het achterdek is het tijd voor het diner. Hoe de avond er daarna uitziet, is op dit moment nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de maatregelen die dan zullen gelden.

De volgende ochtend wordt het programma voortgezet met een heerlijk ontbijt, gevolgd door een drietal inspirerende (zelfgekozen) subsessies. Deze worden door de sponsoren georganiseerd met het doel de gasten te helpen hun eigen, persoonlijke journey te vervolgen. Na een wrap-up van Maarten, de uitreiking van de NARIM-award en een originele afsluiting door theater De Speld is het, na de netwerklunch, tijd om geïnspireerd huiswaarts te keren!

VOORLOPIG tijdspad:
maandag 27 september:
09.00 uur: ontvangst
10.00 uur: opening congres & terugblik 25 jaar NARIM
11.00 uur: keynote speaker Marcel Levi
12.00 uur: lunch
13.30 uur: op koers blijven: Robotica
14.30 uur: op koers blijven: Sustainability
15.30 uur: korte break
16.00 uur: op koers blijven: Covid-19
17.00 uur: borrel
18.00 uur: diner
20.00 uur: na-borrel
23.00 uur: einde dag 1

Dinsdag 28 september:
08.30 uur: ontbijt
09.00 uur: opening & wrap up dag 1
09.15 uur: verplaatsen naar subsessie ruimtes
09.30 uur: subsessie ronde 1
10.15 uur: verplaatsen naar volgende subsessie
10.30 uur: subsessie ronde 2
11.15 uur: verplaatsen naar volgende subsessie
11.30 uur: subsessie ronde 3
12.15 uur: verplaatsen naar plenaire zaal
12.30 uur: afsluiting
13.30 uur: lunch
14.30 uur: einde