Risk & Insurance Managers gaan dagelijks om met risico's

Zij zijn binnen de onderneming, instelling of overheid belast met het vinden van het juiste evenwicht tussen de verschillende mogelijkheden: risico's nemen of risico's mijden, wel of niet verzekeren. Meer lezen? Kijk op onze website www.narim.com.

SUBSESSIES DAG 2

Virtual Captives: een tool om op koers te blijven

In een verzekeringsmarkt waar capaciteit niet altijd voor het oprapen ligt, valt het woord “captive” weer steeds vaker.

Een captive is mooie tool om in eigen, bedrijfsinterne risico’s te participeren en dit brengt de nodige voordelen voor een Risk & Insurance Manager. Tegelijkertijd vallen daarmee samenhangend echter ook de woorden “complexiteit” (onder andere in wet- en regelgeving en meldingsplichten ten aanzien van de toezichthouders) en “kosten” (de tijd en moeite die nu eenmaal met het runnen van een captive gepaard gaan). De grote vraag is of er alternatieve oplossingen bestaan.

In deze sessie neemt Allianz Global Corporate & Specialty u mee in de wereld van de “virtuele captive”; een alternatief dat dezelfde voordelen als een captive biedt, zonder dat daaraan de nadelen van (het beheren van) een captive kleven. Een alternatief dat voor vele Risk & Insurance Managers nog altijd vrij onbekend terrein is.

 

Ransomware: hoe blijf je op koers als het toch misgaat?

Na enkele korte storingen ondervinden medewerkers problemen met applicaties. Meerdere servers blijken te zijn versleuteld door ransomware. Deze servers betreffen vooral de kantooromgeving maar ook enkele applicaties voor het verwerken en verstrekken van meetgegevens. Uit een eerste analyse blijkt dat de aanvaller ‘serieus’ is. Het gaat waarschijnlijk om een bekende criminele groep die de tijd neemt om een aanval voor te bereiden. Waarschijnlijk is de groep al enkele weken binnen…

Onder leiding van spreker Marco Zannoni en onder grote tijdsdruk doorleven de deelnemers tijdens deze sessie samen de uitdagingen en dilemma’s bij een ransomware aanval, waarbij het gaat over het samenspel tussen de technische respons, de risicomanagers, de directie, de in- en externe communicatie, het ‘al dan niet betalen’ en het omgaan met stakeholders.

Kijkend naar de diverse incidenten in de afgelopen periode geeft deze sessie een actuele, verrassende en interactieve manier om gezamenlijk met dit concrete onderwerp aan de slag te gaan!How to become climate resilient

The Maeslant Storm Surge Barrier in the Netherlands is the world’s largest flood protection system – but will it be enough to protect us against future climate risks? Nicolas Saint-Bris, an experienced ocean rower, crossed the Atlantic Ocean in 2019 on a 7-meter rowing boat together with a teammate, battling against the elements of nature for 52 days. Rigorous preparation, reliable tools, data and insights were instrumental in setting up the team for success. This enabled the skippers to strategically adapt the navigation plan to their perpetually changing environment and led them to the achievement of their goal.Bridging this challenging human experience with AXA XL’s and AXA Climate’s expertise, our presenters will demonstrate how Risk Managers can navigate the risks faced by their organizations and help them grow their climate adaptability using powerful data, tools and insights.
In this session, you will learn how AXA XL can help its clients in the placement of their property programs and in the protection of their captives by collaborating closely with AXA Climate teams. You will find out about the AXA Climate School and strategic climate adaptation programs, understand our processes for the assessment of projected risks, and gain knowledge about our alerting services and business continuity plans.

Benefits for Risk Managers:
Credibility: you will be able to speak on climate change backed by reliable data, and gain authority on climate physical risks
Serenity: you will be sure to never miss any major climate physical risk on your portfolio
Impact: you will be able to spread climate physical risk knowledge across your organization

Introduction & Closing:
Nancy Janssens, Client & Distribution Leader Benelux, AXA XL
Presentation:
François Lanavère, Head of Sales and Business Development, AXA Climate
Nicolas Saint-Bris, Head of Marketing, AXA Climate

 

 
How to stay on track in times of global instances of social unrest

Global instances of social unrest are increasing in both frequency and severity. Is your organisation prepared? Will the insurance cover you rely on adequately protect your assets in the face of such disruption?
During this session, Kevin Smith (vice president Claims for Chubb Overseas General) and Cara Brown (underwriting manager for Continental Europe at Chubb) will explore SRCC (Strikes, Riots & Civil Commotion) trends and risks, the potential impact they have and what organisations can do to assess their risks and anticipate potential events.

Kevin Smith has almost 20 years of experience in handling large and complex Property claims. He has managed COG’s catastrophe claims, including non-natural catastrophe events, since 2018. His main expertise is around managing earthquake, hurricane and hail events as well as other weather and non-natural catastrophes such as civil unrest.

Cara Brown has over 10 years of underwriting experience and her main expertise is around terrorism and political violence. In her current role she manages referrals, production, strategy and growth and assists within the overseas general offices.

 

 

Hoe blijf je op koers na bedrijfsschade door cyberincidenten?

Cyberincidenten halen steeds vaker het nieuws. Dit niet alleen vanwege de nieuwswaarde, maar vooral door de veelal grote operationele en financiële impact voor het getroffen bedrijf of organisatie.  
Daarnaast zien we in de praktijk dat de bedrijfsschade bij cyberincidenten sterk beïnvloed wordt door de strategische beslissingen gedurende het response- en herstelproces.

In een interactieve sessie wordt ingegaan op het Incident Response Management; de eerste inventarisatie en het initiëren van schade beperkende maatregelen na een Cyber incident.
Daarnaast wordt ingegaan op de zeer specifieke aspecten van de diverse soorten voorvallen van “Ransomware” tot “Zero Day Exploits”, en alles wat daartussen ligt.  De nadruk zal hierbij vooral liggen op de relatie tussen impact en duur. Tenslotte worden de aanwezigen door middel van een aantal praktijkvoorbeelden geïnformeerd over met name de specifieke elementen van bedrijfsschade.

 

 

Software robotics in Insurance Valuation: Automation of Portfolio Reviews

The Kroll Valuation team works with insurance companies to analyze very large portfolios, by feeding property information into the Kroll Valuation API to check the adequacy of the declared:
1.             Physical address;
2.             Current insurable values against peers within the portfolio and the Kroll Valuation Database; and
3.             Gross floor areas compared to measurements from aerial imaging.

During this workshop, participants will first be introduced into the application of software robotics in insurance valuation: the automation of portfolio reviews, which the most challenging task is performing remote building measurement at lightning speed.

Finally, participants will be allowed to test their skills in 3 separate team challenges related to portfolio reviews during a team competition, where the best ranked team will be awarded the Kroll Valuation price!

 

 

 

Kijk door de spiegel heen om koers te houden!

Klik, alvorens door te lezen, op deze link!

Je ziet de wereld niet zoals hij is, maar zoals jij bent. Dus je eigen overtuigingen bepalen hoe je je spiegelbeeld interpreteert en hoe je informatie verwerkt. Je waarneming is dus per definitie bevooroordeeld. Dat leidt vaak tot verkeerde inschattingen, strategieën, en besluitvorming en nog erger: tot te laat veranderingen inzetten.

DUPI en Lengkeek slaan, speciaal voor NARIM 2021, de handen ineen. We laten je op een verrassend inspirerende manier beleven hoe (onbewuste) denkmodellen gevormd worden en ze in sterke mate je waarneming bepalen. We nemen je mee in de dominante denkmodellen van de afgelopen eeuw en hoe we daar soms in vastzitten. Daardoor navigeer je niet goed. Je realiseert je te laat dat je producten en diensten allang aan een opknapbeurt toe waren, je verdienmodellen verouderd zijn en processen al een tijdje niet lekker meer lopen.

Geboren Rotterdammer (Zuid :-)) George Parker gaat in op trends in maatschappij en economie en koppelt daar de ontwikkelingen achter Artificial Intelligence aan. Die beelden gebruikt hij als metafoor voor inzichten in snellere, meer betrouwbare, creatievere en duurzamere manieren van werken en samenwerken. Die vertaalt hij met speels gemak naar praktische tips die je morgen kunt toepassen.

Deze workshop verlaat je gegarandeerd met energie, inzichten en handvatten waarmee je koers kunt houden in turbulent vaarwater.

  

From pandemics to climate change – can you predict the unpredictable?

The set up of this session is a panel discussion. Moderator Iwan Röpcke (Country Manager, Belgium and The Netherlands, Lloyd’s Europe) and panellists Amélie Breitburd (CEO, Lloyd’s Europe and Lloyd’s Regional Head EMEA) and Cameron Murray (Head of Government Policy and Affairs, Lloyd’s) will discuss the following issues with the audience:

The evolving climate risk
After clarifying the different angles in the approach of climate risk, ESG will be the subject of discussion: what is it? Why is everyone talking about it? What does the upcoming UN Climate Changes Conference (COP26) mean for your business? In short: what are the impacts on you?

How the industry identifies and reacts to systemic risk
The panel focuses on ways to find solutions that allow insurers to offer customers greater protection against a future wave of Covid-19, another pandemic or black swan event and other future systemic risks. In short: preparedness and resilience-building

Preparing for the next systemic risk
It is important to provide an effective platform to stimulate dialogue, knowledge exchange and innovative outputs. Lloyd’s is providing a platform for cross-industry dialogue and intelligence, which ensures that the lessons learned from events and risks - such as Covid-19 - will drive insight and sustainable solutions that will benefit everyone in the marketplace.

Join the panel for an interesting discussion on these subjects!

 


 

Pandemische risico's aanpakken - hoe vinden we een weg vooruit?

Het terugdringen de verspreiding van COVID-19 heeft verwoestende gevolgen gehad voor veel bedrijven over de hele wereld. Een publiek-private oplossing voor pandemierisico's waarbij onder meer de verzekeringssector betrokken is, zou aanzienlijke voordelen kunnen bieden ten opzichte van leningen en subsidies van de overheid in crisissituaties. Kapitaalmarkten kunnen een bron van aanvullende financieringscapaciteit bieden via de markt voor aan verzekeringen gekoppelde effecten. Wat doen (Her)verzekeraars en makelaars momenteel over de hele wereld bij het ontwikkelen van pandemische verzekeringskaders en wat is de betrokkenheid van de (Her)verzekeraar en makelaar bij het structureren van potentiële publiek-private samenwerkingsprogramma's voor toekomstige evenementen.

Mis Marsh McLennan Nederland niet voor een panelinterview georganiseerd door David Sanderse (CEO Marsh).

 

 

 

Uw rol ter voorkoming van klimaatverandering

Hoe groot is de ramp als klimaatverandering doorzet? Voor de wereld, maar ook voor Nederland? Ook op economisch gebied trekt men aan de bel. Steeds meer investeerders trekken zich terug uit zogeheten risicogebieden. Laat nou net de helft van Nederland zo’n risicogebied zijn.

Worst case: de zeespiegel stijgt in de komende tien jaar tweeënhalve tot drie meter. Onze Deltawerken zijn berekend op een halve tot een hele meter stijging van de zeespiegel. We stevenen af op een immense uitdaging. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, vertelt erover tijdens deze workshop: “We moeten koersen op wat we nú nodig hebben. Doen we dat niet, dan hebben we een serieus probleem.”

Volgens Minnesma zijn nog lang niet alle verzekeraars klaar om bijvoorbeeld grootschalige zonneparken op daken te verzekeren vanwege de vermeende risico’s, zoals brand. Een duurzamere wereld lijkt op dit moment maar moeilijk verzekerbaar, waardoor mooie kansen blijven liggen. Toch moet een verzekeraar, ook om zelf in leven te blijven, anticiperen op de toekomst en zich naar duurzame ondernemers en initiatieven opstellen als partner. Dat is eng! Aan de andere kant zijn de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering voor verzekeraars (en de rest van de wereld) nog veel enger. Welke rol mag van verzekeraars en tussenpersonen worden verwacht? U leert het tijdens deze sessie!


 

“Ever Given” – the saga continues

De “Ever Given”, het schip dat in maart 2021 het Suezkanaal blokkeerde, is - voor de tweede keer – vrij. De fysieke reis is (bijna) afgerond; de juridische perikelen zijn dat niet. Jolien Kruit en Nol van Hal (advocaten Logistiek & Transport bij Van Traa) gaan in op de verschillende schadeposten en vorderingen die als gevolg van de stranding en het oponthoud in Egypte zijn ontstaan. Ook lichten zij de maritieme concepten ‘globale beperking van aansprakelijkheid’ en averij-grosse verder toe.